Formlar / Belgeler
Genel Formlar
FR-312- Lisansüstü Sevk Tehir Formu
FR-3839-Genel Dilekçe Formu
FR-650 - Lisansüstü Ders İntibak Formu
FR-68-Erasmus Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)
FR-69 Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu (A)
FR-71-Lisansüstü Ders İntibak Formu (B)
FR-72 Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu ( B)
FR-245-EUS Ders Beyan Formu
FR-249 Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2.Öğretim
FR-357- Mezun Olan,Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kimlik Teslim Formu
Af Başvuru Formu

 

Yüksek Lisans
YL-18 Tez Veri Girişi ile Yayımlama izin Formu
72-100-F-111 Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı
FR-328- Yüksek Lisans Tez İzin Formu
FR-329 Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı
FR-330- Yüksek Lisans Tez Cd Kapağı
FR-331-Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu
FR-338-Yüksek Lisans Tez Teslim Formu
FR-339- Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu
FR-340-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu
FR-341- Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
FR-355-Yüksek Lisans Değişiklik Öneri Formu

 

Başvuru Formları
41-100-F-01 Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Formu Alan Dışı
41-100-F-01 Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Formu Alan İçi

 

Lisansüstü Danışman Atama Formları
FR-347-Yüksek lisans Tez Danışmanı Öneri Formu
FR-320-Yüksek Lisans Eş Danışman Oneri Formu

 

Lİsansüstü Ders Kayıt Formları
FR-318-Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu(YTÜ Öğr.Olup Farklı Üni.Ders Alma)
FR-352- Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (Farklı Üniv.Kayıtlı)
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu