Çalışma Alanları

Mezunların Çalışma Olanakları

Felsefe bölümü mezunları ülkemizde bugün itibarıyla akademisyenliğin yanı sıra liselerde öğretmenlik yapabilmekte ve çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde ve medyada istihdam imkânı bulabilmektedir.