Tarihçe

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2010 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, sürdüreceği eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel bilgiye duyulan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak ve müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün dünyada ispatlanmış olan felsefe disiplininin ülkemizde de etkili bir konuma gelmesine katkıda bulunmaktır.