Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, özellikle sosyal bilimler olmak üzere ilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinler arası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamak bu programın öncelikli amacıdır. Türkiye’de akademik alandaki ilerlemeyle birlikte gelişen eleştirel düşünce geleneğine de katkıda bulunan, felsefe alanında uluslararası ve yerli kaynakları analiz edebilecek teknik donanıma sahip, yetkin uzmanlara, araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmacıların aynı zamanda uluslararası yayınlara katkıda bulunması, disiplinler arası bir yaklaşımla Türkiye’de felsefe geleneğini geliştirmesi, ileriye taşıması da beklenmektedir. Bunun için hem farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarla, hem de aynı disiplin içinde farklı bakış açıları geliştirilebilecek bir ortamda, kaynakların bu disiplinler arası çalışma ile ele alınabileceği bütüncül bakış açısı sunan bir bölüm olabilmektir.

Vizyonumuz,

Akademi dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanınında, uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimleri disiplinler arası bir yaklaşımla düzenleyerek, sürekli öğrenme ve sorgulama alışkanlıklarına sahip, analitik düşünme yeteneklerine sahip, uluslararası literatürü güncel şekilde takip etmekle kalmayıp ona en üst düzeyde katkı sağlayabilecek, yeni teorilere açık, toplumsal, bireysel ve kültürel her türlü probleme karşı duyarlı, eleştirel ve akılcı düşünceyi her alanda bir yöntem olarak belirlemiş araştırmacı bireyler yetiştirmektir.