Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Felsefe Bölümü
 
2010 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, eleştirel düşünceye dayalı bilimsel açıdan 
 
yüksek düzeyde felsefe eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetleriyle alanına katkıda 
 
bulunmaktır. Yüksek medeniyet seviyesine ulaşmış olan toplumlarda felsefe bölümleri 
 
kendi medeniyetinde yetişmiş olan filozofların eserleri ve felsefi fikirleri üzerinden 
 
eğitim vermektedir. Bununla birlikte diğer toplumlarda bu alana olan katkılar da belli 
 
oranlarda çalışılmaktadır. Bu bakımdan bölümümüz batı felsefesini ve Çin, Hint gibi 
 
önemli Asya toplumlarının felsefi geleneklerini de ihmal etmemekle birlikte daha 
 
ziyade kendi medeniyetimizde yetişmiş olan filozoflarımız üzerinde yoğunlaşmayı 
 
hedef olarak tespit etmiştir. Bunun için gerekli olan dillere de önem vermekte ve 
 
sadece lisansüstü öğretimle bilimsel ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu 
 
açıdan Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak araştırmaya ağırlık verilmekte 
 
ve yüksek düzey bilim adamı yetiştirme ve felsefi teoriler geliştirilmesine katkıda 
 
bulunulması hedeflenmektedir.
 
 
 
Bölümde akademik programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki sınıfta 
 
toplanmaktadır. Öğretim dili Türkçe ise de  bölümümüzde bazı dersler İngilizce olarak 
 
verilmektedir. Tezler her iki dilde de yazılabilir. Programlar hakkında ayrıntılı bilgi 
 
Avrupa kredi transferlerinin de açıklandığı Bologna sayfamızdan alınabilir. 
 
Yüksek Lisans Programı için: 
 
http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=329&aid=141
 
Doktora Programı için:
 
http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=416&aid=141
 
 
Daha kolay ve geniş kapsamlı bilgi alabilmek için diğer bütün programların da yer 
 
aldığı YTÜ Bologna sayfasından yüksek lisans [Master’s Degree (Second Cycle)] ve 
 
doktora programları [Doctorate’s Degree (Third Cycle) bağlantıları seçilerek felsefe 
 
bölümüne geçilebilir. Böylece daha geniş kapsamlı bilgi ağına ulaşmak şu web 
 
sayfamızdan mümkündür: 
 
www.bologna.yildiz.edu.tr